Dostęp do Legimi dla studentów i pracowników UŚ

Uniwersytet Śląski zaprenumerował dostęp do elektronicznej biblioteki oferującej dostęp do ponad 60 tys. ebooków i audiobooków. Z serwisu korzystać mogą wszyscy studenci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego posiadający aktywne konto biblioteczne.

Dostęp do Legimi ważny jest przez 3 miesiące od daty aktywacji kodu. Kody będą ważne do momentu wykorzystania przysługującego bibliotece limitu stron,


Aby korzystać z zasobów Legimi należy:

 • Wysłać zgłoszenie na adres: legimi@ciniba.edu.pl podając swoje imię, nazwisko oraz jednostkę UŚ, w której pracuje lub kierunek studiów w przypadku studentów i poczekać na przesłanie kodu.
 • Zarejestrować się na stronie: http://www.legimi.pl/biblioteka_BUS/ wykorzystując otrzymany kod.
 • Pobrać bezpłatną aplikację Legimi dostępną na system Android, iOS lub wybrane e-czytniki.

Wypożyczone książki można czytać na urządzeniach z systemami operacyjnymi, dla których dostępna jest aplikacja Legimi: iOS (iPhone, iPad), Android (w tym niektóre czytniki ebooków), Windows Phone, Windows 8 i 10. Każdy czytelnik może czytać jednocześnie na 2 urządzeniach.

legimi-regulamin.

legimi

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI NAUK O ZIEMI OD 3 PAŹDZIERNIKA 2022

                      

uprzejmie informujemy, że od 3 października będziemy otwarci dla czytelników następująco:

poniedziałek -piątek – 9.00 – 18.00

  soboty, niedziele i święta – NIECZYNNE

Przypominamy, że wypożyczalnia oraz czytelnia BNZ mieszczą się obecnie w pokoju 011 (parter budynku Auli Międzywydziałowej).

Zamówienia do wypożyczalni wysłane po godz. 15.30 będą realizowane w dniu następnym.

Przypominamy o możliwości prolongowania książek za pośrednictwem katalogu on-line

Kontakt:

32-3689-661

32-3689-675

bwnoz@wnoz.us.edu.pl

Aktualne zasady funkcjonowania Biblioteki

Szanowni Państwo,

 Od 1 marca 2022 zniesiono limit osób przebywających jednocześnie na 1m2 pow. Biblioteki. Wszystkie miejsca czytelni są obecnie dostępne dla użytkowników.

Obowiązujące zasady:

1. Ze zbiorów Biblioteki skorzystać mogą jedynie osoby zarejestrowane w systemie bibliotecznym BUŚ.  Osoby, które nie posiadają konta, zobowiązane są do dokonania zdalnej rejestracji (formularz rejestracyjny) i dopełnienia niezbędnych formalności w Wypożyczalni BNZ (pok. 011, parter Auli Międzywydziałowej).

2.Pracownicy oraz użytkownicy Biblioteki powinni bezwzględnie  stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.

3.Przy ladzie bibliotecznej, może przebywać poza dyżurującym bibliotekarzem wyłącznie 1 osoba. Książki zamówione przez Czytelnika podaje bibliotekarz.

4.Wypożyczalnia nie przyjmuje płatności gotówką ani kartą za nieterminowy  zwrot wypożyczonych książek. Płatność można zrealizować poprzez system PayU, BLIK lub przelewem na konto.

Należności wobec Biblioteki można realizować poprzez:

 • system PayU – opcja jest dostępna po zalogowaniu się, w zakładce
   KONTO UŻYTKOWNIKA, w sekcji OPŁATY — NIEROZLICZONE

lub

 • przelewem na konto: PL 41 1050 1214 1000 0024 1575 8180 ; w tytule wpłaty należy wpisać: KARA ZA PRZETRZYMANIE, IMIĘ I NAZWISKO CZYTELNIKA
  Z DOPISKIEM BNZ. Bez tych informacji nie będzie możliwe zidentyfikowanie wpłaty. Konieczne jest również przesłanie skanu potwierdzenia przelewu na adres: bwnoz@wnoz.us.edu.pl

5.Warunkiem skorzystania z Czytelni jest pozostawienie dyżurującemu bibliotekarzowi dokumentu zarejestrowanego w systemie bibliotecznym (legitymacji studenckiej, pracowniczej, karty gościa). Prosimy również o pozostawienie okryć wierzchnich i toreb w szafkach depozytowych lub szatni.

6.Miejsca w Czytelni są numerowane. Użytkownik zajmuje miejsce wskazane przez bibliotekarza.

7.Zamówienia na zbiory do korzystania w czytelni składa się poprzez katalog INTEGRO.

8.Użytkownik może samodzielnie wykonać skan udostępnionej pozycji.

9.Dla pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych udostępniamy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Użytkownicy z kartą gościa na stanowiskach komputerowych mogą korzystać jedynie z komputerowego katalogu bibliotecznego.

Wszelkich informacji dotyczących korzystania z Biblioteki NoZ udziela dyżurujący bibliotekarz.


Przypominamy, że wypożyczalnia oraz czytelnia BNZ mieszczą się obecnie w pokoju 011 (parter budynku Auli Międzywydziałowej).

Zamówienia do wypożyczalni wysłane po godz. 15.30 będą realizowane w dniu następnym.

Uprzejmie prosimy o monitorowanie swoich kont bibliotecznych i dotrzymywanie wyznaczonych terminów.

Przypominamy o możliwości prolongowania książek za pośrednictwem katalogu on-line

Pytania prosimy kierować na adres:  bwnoz@wnoz.us.edu.pl 

lub pod numer telefonu: 32-3689 661,  32-3689 675

O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu Biblioteki  będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy do korzystania z portalu OPUS!

Szanowni Państwo,

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do korzystania z Portalu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym OPUS, nowej odsłony narzędzia do tworzenia Bibliografii Dorobku Pracowników UŚ, kompletowanej w Bibliotece od lat siedemdziesiątych XX w.

OPUS jest łatwym i przyjaznym narzędziem prezentującym dorobek naukowy i artystyczny Uniwersytetu Śląskiego, a jego wdrożenie pozwoliło osiągnąć wiele korzyści dla pracowników m.in. :

 • logowanie za pomocą Centralnego Systemu Uwierzytelniania UŚ (podobnie jak do uczelnianej poczty, USOSa itp.), nie trzeba zakładać osobnego konta;
 • wprowadzenie edytowalnych profili – każdy Autor ma dostęp do własnego profilu i po zalogowaniu może aktualizować informacje, a także w prosty sposób zgłaszać nowe prace;
 • szybkie wyszukiwanie i pobieranie danych o publikacjach i dziełach artystycznych;
 • pomoc w upowszechnianiu dorobku naukowego pracowników i doktorantów UŚ i tym samym wpływ na jego widzialność w sieci globalnej nauki;
 • łączenie publikacji z rekordami w bazie Scopus.

Baza może być wykorzystana do przygotowywania zestawień przydatnych do wniosków awansowanych, wniosków o nagrody, projektów itp., a także wszelkich raportów podsumowujących działalność wydziałów, instytutów, czy centrów badawczych. OPUS stanowi źródło danych do Portalu Pracownika, a w przyszłości także innych systemów tworzonych na Uniwersytecie.

W zakładce „Pomoc” znajdują się przydatne instrukcje, które ułatwią korzystanie z bazy. Wszelkie pytania odnośnie do korzystania z OPUS oraz zgłoszenia zauważonych błędów prosimy przesyłać do pracowników rejestrujących osiągnięcia w poszczególnych jednostkach UŚ lub na adres: bibliogr@ciniba.edu.pl.

opus www

Uwaga: zmiana sposobu logowania na konto biblioteczne oraz do systemu HAN UŚ od 31 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 31 stycznia 2022 roku będzie można zalogować się na swoje konto biblioteczne oraz do systemu HAN UŚ przez numer ID czytelnika lub adres e-mail czytelnika (opcja alternatywna za pomocą numeru PESEL zostanie wyłączona).

Numer ID czytelnika jest widoczny w prawym górnym rogu strony katalogu INTEGRO po zalogowaniu się lub w wiadomościach mailowych, które aktualnie są wysyłane z biblioteki po dokonaniu operacji na koncie.

Prosimy pamiętać, aby przed 31 stycznia 2022 roku sprawdzić i zapisać swój numer ID czytelnika lub posługiwać się przypisanym do konta adresem e-mail.

ZAPISY i WYPOŻYCZENIA

Instrukcja rejestracji oraz korzystania z katalogu Katalog elektroniczny(INTEGRO)-instrukcja INTEGRO [plik PDF]

Zapisy

Zapisujemy się online:

wypełniając i wysyłając Formularz “Rejestracja nowych czytelników” [Registration form for new readers] (przeznaczony jest dla osób, które nigdy nie wypożyczały w sieci bibliotek UŚ lub przechodzą na kolejny stopień studiów. Pozostali czytelnicy aktywują kartę/legitymację w odpowiedniej bibliotece):

 • w formularzu w polu numer dokumentu wpisujemy numer PESEL;
 • uwaga! nowo założone konto będzie zablokowane do momentu osobistej autoryzacji danych – w ciągu 14 dni od wysłania formularza należy się osobiście zgłosić do biblioteki z odpowiednim dokumentem,
 • pracownicy i studenci UŚ posiadający odpowiednio: pracowniczą kartę elektroniczną lub studencką legitymację elektroniczną aktywują ją w Wypożyczalni jako kartę biblioteczną.

Jaki dokument pełni rolę karty bibliotecznej?

 • w przypadku pracowników UŚ elektroniczna karta Printoscope (UŚ),
 • w przypadku studentów – elektroniczna legitymacja studencka,
 • w przypadku pozostałych czytelników – KARTA GOŚCIA – obowiązek posiadania karty gościa dotyczy wszystkich czytelników, którzy nie posiadają dokumentu uprawniającego do wypożyczania zbiorów a zamierzają korzystać z czytelni

Wypożyczenia

 • Wszystkie wypożyczenia książek rejestrowane są komputerowo. Biblioteczny system komputerowy zapewnia użytkownikowi dostęp do informacji o stanie konta, m.in.
  o liczbie książek wypożyczonych lub zamówionych, terminach zwrotu i należnych opłatach. Do obowiązku czytelnika należy sprawdzenie stanu swojego konta po każdej transakcji. Wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
 • Limity wypożyczonych książek oraz okresy wypożyczeń obowiązujące w BIBLIOTECE NAUK O ZIEMI :

– pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ – 50 vol. – 16 tygodni
– pozostali pracownicy UŚ – 5 vol. na 8 tygodni
– studenci UŚ – 10 vol. na 8 tygodni
– doktoranci UŚ – 15 vol na 8 tygodni
– słuchacze studiów podyplomowych – 10 vol. na 8 tygodni
– emerytowani pracownicy UŚ – 5 vol. na 8 tygodni

 • Książki znajdujące się w magazynach zamkniętych Oddziału zamawia się poprzez katalog komputerowy. Czytelnik zobowiązany jest do ich odbioru w ciągu 7 dni. W przypadku niezgłoszenia się w tym terminie po zamówione materiały konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni.
 • Czytelnik może trzykrotnie prolongować wypożyczone dzieła poprzez katalog komputerowy. Samodzielna prolongata jest możliwa w przypadku, gdy:
  a. dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu,
  b. konto czytelnika w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym nie jest obciążone nieuregulowanymi karami,
  c. książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika.

Kurs e-learningowy dla nowych czytelników

Zapraszamy nowych Czytelników do udziału w kursie e-learningowym  Przysposobienie biblioteczne.

Szkolenie składa się z trzech części:

 • sieć bibliotek Uniwersytetu Śląskiego,
 • katalog elektroniczny (rejestracja, wyszukiwanie, informacje o koncie),
 • źródła elektroniczne (korzystanie ze stanowisk komputerowych, Internet, rodzaje źródeł internetowych).

Kurs ułatwi poruszanie się po Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, oddziałach biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz korzystanie z ich zasobów. Ważnym uzupełnieniem są materiały multimedialne, w tym filmy instruktażowe.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego logują się przez centralny punkt logowania (analogicznie jak do kursu BHP).

Kurs został przygotowany w ramach projektu UPGOW współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYKONANIE KURSU E-LEARNINGOWEGO NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAPISANIEM SIĘ DO BIBLIOTEKI. ZAPISANIE NOWEGO CZYTELNIKA ODBYWA SIĘ TYLKO NA PODSTAWIE WYPEŁNIONEGO I WYSŁANEGO FORMULARZA „REJESTRACJA NOWYCH CZYTELNIKÓW” https://integro.ciniba.edu.pl/integro/registration

Zamów kopię cyfrową

Szanowni Czytelnicy,

Elektroniczne zamawianie skanów

CINiBA oraz wszystkie oddziały specjalistyczne BUŚ umożliwiają zdalne zamawianie i pobieranie cyfrowej kopii artykułów, fragmentów książek itp. ze  zbiorów biblioteki, skatalogowanych w komputerowym systemie bibliotecznym oraz oznaczonych przyciskiem „Zamów kopię”.

Z usługi skorzystać mogą czytelnicy posiadający konto w systemie bibliotecznym. Płatności realizowane są poprzez usługę Pay-U. Pobranie zrealizowanego zamówienia następuje po zalogowaniu się na konto użytkownika. Więcej informacji w Regulaminie elektronicznego zamawiania skanów oraz Cenniku.

Wypożyczenia krótkoterminowe

Szanowni Czytelnicy,

wprowadzamy nową usługę wypożyczeń krótkoterminowych, która zapewni Państwu dostęp do książek przeznaczonych wyłącznie do udostępniania w gmachu biblioteki.

Szczegółowe zasady korzystania z usługi wypożyczeń krótkoterminowych:

1. Publikacje przeznaczone do wypożyczeń krótkoterminowych zamawiane są poprzez katalog Integro (dotyczy to publikacji oznaczonych jako „do korzystania na miejscu” lub „udostępnianie wolny dostęp”, które zwykle nie podlegają wypożyczeniom).
2. Książki mogą wypożyczyć „na noc” jedynie osoby posiadające uprawnienia do wypożyczania zbiorów. „Na noc” można wypożyczyć nie więcej niż  3 woluminy, nie wcześniej niż na godzinę przed zamknięciem biblioteki. Usługa ta jest możliwa do realizacji tylko od poniedziałku do czwartku. Usługa nie obejmuje użytkowników o statusie GOŚĆ oraz KAUCJA.
3. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy wypożyczenia danej publikacji. Nie wypożycza się m.in. czasopism, rozpraw doktorskich, zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i cennych, dzieł wydanych przed 1950 rokiem oraz materiałów w złym stanie zachowania.
4. „Na noc” wypożyczyć można nie więcej niż 3 woluminy, zwrot musi nastąpić do godz. 10:00 dnia następnego.
5. W przypadku nieterminowego zwrotu:
a. czytelnik zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 10 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwrotu jednego woluminu,
b. konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni,
c. czytelnik zostanie pozbawiony możliwości wypożyczeń nocnych a w przypadku rażących naruszeń zasad może być pozbawiony uprawnień do korzystania z biblioteki.
6. Po otrzymaniu informacji o realizacji zamówienia należy w ciągu 7 dni zgłosić się w czytelni. Z zamówionych książek można także skorzystać na miejscu.
7. Przed wypożyczeniem należy pracownikowi w czytelni okazać dokument uprawniający do wypożyczenia.
8. Zwrotu książek dokonujemy w godzinach pracy biblioteki.

Nowa usługa – biblioteka ebooków Legimi dostępna od września

Drodzy Czytelnicy,

uprzejmie informujemy, że od września br. udostępniona została biblioteka ebooków Legimi.

Znajdą w niej Państwo kilkadziesiąt tysięcy tytułów dostępnych bez limitu i bezpłatnie.

Usługa dostępna będzie dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

Więcej informacji na stronie: https://www.legimi.pl/biblioteka_bus/.

Aby otrzymać kod dostępu do tekstów, prosimy wysłać prośbę na adres: legimi@ciniba.edu.pl