FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI NAUK O ZIEMI OD 3 PAŹDZIERNIKA 2022

                      

uprzejmie informujemy, że od 3 października będziemy otwarci dla czytelników następująco:

poniedziałek -piątek – 9.00 – 18.00

  soboty, niedziele i święta – NIECZYNNE

Przypominamy, że wypożyczalnia oraz czytelnia BNZ mieszczą się obecnie w pokoju 011 (parter budynku Auli Międzywydziałowej).

Zamówienia do wypożyczalni wysłane po godz. 15.30 będą realizowane w dniu następnym.

Przypominamy o możliwości prolongowania książek za pośrednictwem katalogu on-line

Kontakt:

32-3689-661

32-3689-675

bwnoz@wnoz.us.edu.pl

Aktualne zasady funkcjonowania Biblioteki

Szanowni Państwo,

 Od 1 marca 2022 zniesiono limit osób przebywających jednocześnie na 1m2 pow. Biblioteki. Wszystkie miejsca czytelni są obecnie dostępne dla użytkowników.

Obowiązujące zasady:

1. Ze zbiorów Biblioteki skorzystać mogą jedynie osoby zarejestrowane w systemie bibliotecznym BUŚ.  Osoby, które nie posiadają konta, zobowiązane są do dokonania zdalnej rejestracji (formularz rejestracyjny) i dopełnienia niezbędnych formalności w Wypożyczalni BNZ (pok. 011, parter Auli Międzywydziałowej).

2.Pracownicy oraz użytkownicy Biblioteki powinni bezwzględnie  stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.

3.Przy ladzie bibliotecznej, może przebywać poza dyżurującym bibliotekarzem wyłącznie 1 osoba. Książki zamówione przez Czytelnika podaje bibliotekarz.

4.Wypożyczalnia nie przyjmuje płatności gotówką ani kartą za nieterminowy  zwrot wypożyczonych książek. Płatność można zrealizować poprzez system PayU, BLIK lub przelewem na konto.

Należności wobec Biblioteki można realizować poprzez:

 • system PayU – opcja jest dostępna po zalogowaniu się, w zakładce
   KONTO UŻYTKOWNIKA, w sekcji OPŁATY — NIEROZLICZONE

lub

 • przelewem na konto: PL 41 1050 1214 1000 0024 1575 8180 ; w tytule wpłaty należy wpisać: KARA ZA PRZETRZYMANIE, IMIĘ I NAZWISKO CZYTELNIKA
  Z DOPISKIEM BNZ. Bez tych informacji nie będzie możliwe zidentyfikowanie wpłaty. Konieczne jest również przesłanie skanu potwierdzenia przelewu na adres: bwnoz@wnoz.us.edu.pl

5.Warunkiem skorzystania z Czytelni jest pozostawienie dyżurującemu bibliotekarzowi dokumentu zarejestrowanego w systemie bibliotecznym (legitymacji studenckiej, pracowniczej, karty gościa). Prosimy również o pozostawienie okryć wierzchnich i toreb w szafkach depozytowych lub szatni.

6.Miejsca w Czytelni są numerowane. Użytkownik zajmuje miejsce wskazane przez bibliotekarza.

7.Zamówienia na zbiory do korzystania w czytelni składa się poprzez katalog INTEGRO.

8.Użytkownik może samodzielnie wykonać skan udostępnionej pozycji.

9.Dla pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych udostępniamy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Użytkownicy z kartą gościa na stanowiskach komputerowych mogą korzystać jedynie z komputerowego katalogu bibliotecznego.

Wszelkich informacji dotyczących korzystania z Biblioteki NoZ udziela dyżurujący bibliotekarz.


Przypominamy, że wypożyczalnia oraz czytelnia BNZ mieszczą się obecnie w pokoju 011 (parter budynku Auli Międzywydziałowej).

Zamówienia do wypożyczalni wysłane po godz. 15.30 będą realizowane w dniu następnym.

Uprzejmie prosimy o monitorowanie swoich kont bibliotecznych i dotrzymywanie wyznaczonych terminów.

Przypominamy o możliwości prolongowania książek za pośrednictwem katalogu on-line

Pytania prosimy kierować na adres:  bwnoz@wnoz.us.edu.pl 

lub pod numer telefonu: 32-3689 661,  32-3689 675

O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu Biblioteki  będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy do korzystania z portalu OPUS!

Szanowni Państwo,

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do korzystania z Portalu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym OPUS, nowej odsłony narzędzia do tworzenia Bibliografii Dorobku Pracowników UŚ, kompletowanej w Bibliotece od lat siedemdziesiątych XX w.

OPUS jest łatwym i przyjaznym narzędziem prezentującym dorobek naukowy i artystyczny Uniwersytetu Śląskiego, a jego wdrożenie pozwoliło osiągnąć wiele korzyści dla pracowników m.in. :

 • logowanie za pomocą Centralnego Systemu Uwierzytelniania UŚ (podobnie jak do uczelnianej poczty, USOSa itp.), nie trzeba zakładać osobnego konta;
 • wprowadzenie edytowalnych profili – każdy Autor ma dostęp do własnego profilu i po zalogowaniu może aktualizować informacje, a także w prosty sposób zgłaszać nowe prace;
 • szybkie wyszukiwanie i pobieranie danych o publikacjach i dziełach artystycznych;
 • pomoc w upowszechnianiu dorobku naukowego pracowników i doktorantów UŚ i tym samym wpływ na jego widzialność w sieci globalnej nauki;
 • łączenie publikacji z rekordami w bazie Scopus.

Baza może być wykorzystana do przygotowywania zestawień przydatnych do wniosków awansowanych, wniosków o nagrody, projektów itp., a także wszelkich raportów podsumowujących działalność wydziałów, instytutów, czy centrów badawczych. OPUS stanowi źródło danych do Portalu Pracownika, a w przyszłości także innych systemów tworzonych na Uniwersytecie.

W zakładce „Pomoc” znajdują się przydatne instrukcje, które ułatwią korzystanie z bazy. Wszelkie pytania odnośnie do korzystania z OPUS oraz zgłoszenia zauważonych błędów prosimy przesyłać do pracowników rejestrujących osiągnięcia w poszczególnych jednostkach UŚ lub na adres: bibliogr@ciniba.edu.pl.

opus www

Uwaga: zmiana sposobu logowania na konto biblioteczne oraz do systemu HAN UŚ od 31 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 31 stycznia 2022 roku będzie można zalogować się na swoje konto biblioteczne oraz do systemu HAN UŚ przez numer ID czytelnika lub adres e-mail czytelnika (opcja alternatywna za pomocą numeru PESEL zostanie wyłączona).

Numer ID czytelnika jest widoczny w prawym górnym rogu strony katalogu INTEGRO po zalogowaniu się lub w wiadomościach mailowych, które aktualnie są wysyłane z biblioteki po dokonaniu operacji na koncie.

Prosimy pamiętać, aby przed 31 stycznia 2022 roku sprawdzić i zapisać swój numer ID czytelnika lub posługiwać się przypisanym do konta adresem e-mail.

ZAPISY i WYPOŻYCZENIA

Instrukcja rejestracji oraz korzystania z katalogu Katalog elektroniczny(INTEGRO)-instrukcja INTEGRO [plik PDF]

Zapisy

Zapisujemy się online:

wypełniając i wysyłając Formularz “Rejestracja nowych czytelników” [Registration form for new readers] (przeznaczony jest dla osób, które nigdy nie wypożyczały w sieci bibliotek UŚ lub przechodzą na kolejny stopień studiów. Pozostali czytelnicy aktywują kartę/legitymację w odpowiedniej bibliotece):

 • w formularzu w polu numer dokumentu wpisujemy numer PESEL;
 • uwaga! nowo założone konto będzie zablokowane do momentu osobistej autoryzacji danych – w ciągu 14 dni od wysłania formularza należy się osobiście zgłosić do biblioteki z odpowiednim dokumentem,
 • pracownicy i studenci UŚ posiadający odpowiednio: pracowniczą kartę elektroniczną lub studencką legitymację elektroniczną aktywują ją w Wypożyczalni jako kartę biblioteczną.

Jaki dokument pełni rolę karty bibliotecznej?

 • w przypadku pracowników UŚ elektroniczna karta Printoscope (UŚ),
 • w przypadku studentów – elektroniczna legitymacja studencka,
 • w przypadku pozostałych czytelników – KARTA GOŚCIA – obowiązek posiadania karty gościa dotyczy wszystkich czytelników, którzy nie posiadają dokumentu uprawniającego do wypożyczania zbiorów a zamierzają korzystać z czytelni

Wypożyczenia

 • Wszystkie wypożyczenia książek rejestrowane są komputerowo. Biblioteczny system komputerowy zapewnia użytkownikowi dostęp do informacji o stanie konta, m.in.
  o liczbie książek wypożyczonych lub zamówionych, terminach zwrotu i należnych opłatach. Do obowiązku czytelnika należy sprawdzenie stanu swojego konta po każdej transakcji. Wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
 • Limity wypożyczonych książek oraz okresy wypożyczeń obowiązujące w BIBLIOTECE NAUK O ZIEMI :

– pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ – 50 vol. – 16 tygodni
– pozostali pracownicy UŚ – 5 vol. na 8 tygodni
– studenci UŚ – 10 vol. na 8 tygodni
– doktoranci UŚ – 15 vol na 8 tygodni
– słuchacze studiów podyplomowych – 10 vol. na 8 tygodni
– emerytowani pracownicy UŚ – 5 vol. na 8 tygodni

 • Książki znajdujące się w magazynach zamkniętych Oddziału zamawia się poprzez katalog komputerowy. Czytelnik zobowiązany jest do ich odbioru w ciągu 7 dni. W przypadku niezgłoszenia się w tym terminie po zamówione materiały konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni.
 • Czytelnik może trzykrotnie prolongować wypożyczone dzieła poprzez katalog komputerowy. Samodzielna prolongata jest możliwa w przypadku, gdy:
  a. dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu,
  b. konto czytelnika w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym nie jest obciążone nieuregulowanymi karami,
  c. książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika.

Kurs e-learningowy dla nowych czytelników

Zapraszamy nowych Czytelników do udziału w kursie e-learningowym  Przysposobienie biblioteczne.

Szkolenie składa się z trzech części:

 • sieć bibliotek Uniwersytetu Śląskiego,
 • katalog elektroniczny (rejestracja, wyszukiwanie, informacje o koncie),
 • źródła elektroniczne (korzystanie ze stanowisk komputerowych, Internet, rodzaje źródeł internetowych).

Kurs ułatwi poruszanie się po Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, oddziałach biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz korzystanie z ich zasobów. Ważnym uzupełnieniem są materiały multimedialne, w tym filmy instruktażowe.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego logują się przez centralny punkt logowania (analogicznie jak do kursu BHP).

Kurs został przygotowany w ramach projektu UPGOW współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYKONANIE KURSU E-LEARNINGOWEGO NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAPISANIEM SIĘ DO BIBLIOTEKI. ZAPISANIE NOWEGO CZYTELNIKA ODBYWA SIĘ TYLKO NA PODSTAWIE WYPEŁNIONEGO I WYSŁANEGO FORMULARZA „REJESTRACJA NOWYCH CZYTELNIKÓW” https://integro.ciniba.edu.pl/integro/registration

Zamów kopię cyfrową

Szanowni Czytelnicy,

Elektroniczne zamawianie skanów

CINiBA oraz wszystkie oddziały specjalistyczne BUŚ umożliwiają zdalne zamawianie i pobieranie cyfrowej kopii artykułów, fragmentów książek itp. ze  zbiorów biblioteki, skatalogowanych w komputerowym systemie bibliotecznym oraz oznaczonych przyciskiem „Zamów kopię”.

Z usługi skorzystać mogą czytelnicy posiadający konto w systemie bibliotecznym. Płatności realizowane są poprzez usługę Pay-U. Pobranie zrealizowanego zamówienia następuje po zalogowaniu się na konto użytkownika. Więcej informacji w Regulaminie elektronicznego zamawiania skanów oraz Cenniku.

Wypożyczenia krótkoterminowe

Szanowni Czytelnicy,

wprowadzamy nową usługę wypożyczeń krótkoterminowych, która zapewni Państwu dostęp do książek przeznaczonych wyłącznie do udostępniania w gmachu biblioteki.

Szczegółowe zasady korzystania z usługi wypożyczeń krótkoterminowych:

1. Publikacje przeznaczone do wypożyczeń krótkoterminowych zamawiane są poprzez katalog Integro (dotyczy to publikacji oznaczonych jako „do korzystania na miejscu” lub „udostępnianie wolny dostęp”, które zwykle nie podlegają wypożyczeniom).
2. Książki mogą wypożyczyć „na noc” jedynie osoby posiadające uprawnienia do wypożyczania zbiorów. „Na noc” można wypożyczyć nie więcej niż  3 woluminy, nie wcześniej niż na godzinę przed zamknięciem biblioteki. Usługa ta jest możliwa do realizacji tylko od poniedziałku do czwartku. Usługa nie obejmuje użytkowników o statusie GOŚĆ oraz KAUCJA.
3. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy wypożyczenia danej publikacji. Nie wypożycza się m.in. czasopism, rozpraw doktorskich, zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i cennych, dzieł wydanych przed 1950 rokiem oraz materiałów w złym stanie zachowania.
4. „Na noc” wypożyczyć można nie więcej niż 3 woluminy, zwrot musi nastąpić do godz. 10:00 dnia następnego.
5. W przypadku nieterminowego zwrotu:
a. czytelnik zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 10 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwrotu jednego woluminu,
b. konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni,
c. czytelnik zostanie pozbawiony możliwości wypożyczeń nocnych a w przypadku rażących naruszeń zasad może być pozbawiony uprawnień do korzystania z biblioteki.
6. Po otrzymaniu informacji o realizacji zamówienia należy w ciągu 7 dni zgłosić się w czytelni. Z zamówionych książek można także skorzystać na miejscu.
7. Przed wypożyczeniem należy pracownikowi w czytelni okazać dokument uprawniający do wypożyczenia.
8. Zwrotu książek dokonujemy w godzinach pracy biblioteki.

Nowa usługa – biblioteka ebooków Legimi dostępna od września

Drodzy Czytelnicy,

uprzejmie informujemy, że od września br. udostępniona została biblioteka ebooków Legimi.

Znajdą w niej Państwo kilkadziesiąt tysięcy tytułów dostępnych bez limitu i bezpłatnie.

Usługa dostępna będzie dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

Więcej informacji na stronie: https://www.legimi.pl/biblioteka_bus/.

Aby otrzymać kod dostępu do tekstów, prosimy wysłać prośbę na adres: legimi@ciniba.edu.pl

Regulamin udostępniania zbiorów w Oddziałach BUŚ

Załącznik do zarządzenia nr 11/2019 Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dnia 28.11.2019 r.

Regulamin udostępniania zbiorów w Oddziałach BUŚ

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Odziały specjalistyczne BUŚ wraz z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego działają w jednolitym systemie biblioteczno-informacyjnym UŚ.
2. Prawo do korzystania ze zbiorów Oddziału BUŚ mają wszyscy zainteresowani na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Zbiory biblioteczne udostępniane są:
      1. na miejscu
      2. poprzez wypożyczenia poza bibliotekę,
      3. poprzez sieć komputerową Uniwersytetu Śląskiego.
4. Osoby kopiujące materiały zobowiązane są do przestrzegania zapisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz. U. Nr 24/1994) z późniejszymi zmianami.
5. Oddziały specjalistyczne BUŚ mogą pobierać opłaty między innymi za następujące prace i usługi:
a. wydanie karty bibliotecznej i jej duplikatu, wydanie karty gościa i jej duplikatu,
b. nieterminowy zwrot wypożyczonych dokumentów i wysyłanie monitów,
c. dostarczanie kopii cyfrowych oraz wydruków komputerowych.
6. Zakres płatnych usług oraz ich cennik ustala Dyrektor BUŚ w uzgodnieniu z Kwestorem.
7. O czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu godzin otwarcia Oddziału BUŚ uprzedza się czytelników stosownymi komunikatami.
8. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.
9. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje utratę lub ograniczenie praw do korzystania ze zbiorów.
10. W przypadkach rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego może zwrócić się do władz jednostki dydaktycznej studenta lub do przełożonego pracownika z prośbą o interwencję.

§ 2 Wypożyczalnia

1. Czytelnik ma prawo do założenia jednego konta w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego.
2. Prawo do wypożyczania zbiorów mają:
    a. studenci I, II i III stopnia studiów, jednolitych studiów magisterskich oraz słuchacze studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim,
    b. pracownicy Uniwersytetu Śląskiego,
    c. emerytowani pracownicy Uniwersytetu Śląskiego.
3. Podstawą nabycia uprawnień do wypożyczania zbiorów jest rejestracja w systemie biblioteczno-informacyjnym. Warunkiem rejestracji jest prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego, podpisanie deklaracji czytelnika wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzeniem zapoznania się
z Regulaminem, przedstawienie dowodu osobistego oraz:
   a. dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego – aktualnej legitymacji studenckiej / doktoranckiej oraz indeksu z aktualnym wpisem; jeżeli indeks papierowy nie jest wydawany – aktualnej legitymacji;
   b. dla pracowników UŚ – zaświadczenia o zatrudnieniu lub aktualnej legitymacji pracowniczej,
   c. dla słuchaczy studiów podyplomowych UŚ – karty słuchacza lub zaświadczenia o uczestnictwu,
   d. dla emerytowanych pracowników UŚ – zaświadczenia z Uczelni o przejściu na emeryturę.
4. Dokumentem identyfikującym czytelnika w systemie biblioteczno-informacyjnym jest:
   a. w przypadku pracowników – elektroniczna karta pracownicza lub elektroniczna karta biblioteczna,
   b. w przypadku studentów i doktorantów – elektroniczna legitymacja studencka / doktorancka,
   c. w przypadku pozostałych czytelników – elektroniczna karta biblioteczna lub inny dokument elektroniczny zarejestrowany w systemie biblioteczno-informacyjnym.
5. W Bibliotece Teologicznej prawo wypożyczania książek mają także osoby duchowne i zakonne z terenu Archidiecezji Katowickiej, które podczas zapisu okażą dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający przynależność do stanu duchownego lub zakonnego.
6. Formalności związanych z rejestracją dokumentu należy dokonać osobiście.

Podanie administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek dla skorzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów określonych w art. 4 Ustawy o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

7. Czytelnik – właściciel dokumentu identyfikującego – jest odpowiedzialny za każde jego użycie. Zagubienie dokumentu należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
8. Wydanie duplikatu elektronicznej karty bibliotecznej następuje w ciągu jednego tygodnia od daty zgłoszenia zagubienia. Koszty wystawienia duplikatu karty oraz szkody powstałe w wyniku zagubienia obciążają właściciela konta.
9. Czytelnik traci uprawnienia do korzystania z Wypożyczalni Oddziału:
    a. w przypadku studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych – jeśli ważność konta nie została przedłużona na kolejny rok (nieaktualna legitymacja studencka) lub w momencie ukończenia studiów,
    b. w przypadku pracowników – w momencie rozwiązania stosunku pracy.
10. Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec wszystkich bibliotek zintegrowanego systemu biblioteczno-informacyjnego UŚ
i innych bibliotek, których adnotacje widnieją w indeksie lub są odnotowane na koncie czytelnika.
11. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Wypożyczalnię o każdorazowej zmianie miejsca stałego zameldowania, adresu e-mail, zmianie nazwiska, jak również
o zagubieniu dokumentu.
12. Wszystkie wypożyczenia książek rejestrowane są komputerowo. Biblioteczny system komputerowy zapewnia użytkownikowi dostęp do informacji o stanie konta, m.in.
o liczbie książek wypożyczonych lub zamówionych, terminach zwrotu i należnych opłatach. Do obowiązku czytelnika należy sprawdzenie stanu swojego konta po każdej transakcji. Wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
13. Czytelnik jest odpowiedzialny za stan wypożyczonego dzieła. Wszelkie zauważone defekty należy zgłosić bibliotekarzowi w momencie wypożyczenia.
14. Limity wypożyczonych książek oraz okresy wypożyczeń obowiązujące w Oddziałach specjalistycznych określa załącznik do Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może skrócić okres wypożyczenia.
15. Nie wypożycza się:
    a. zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i cennych,
    b. dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych czytelni,
    c. materiałów w złym stanie zachowania,
    d. gazet i czasopism,
    e. innych dokumentów, które przeznaczone są wyłącznie do korzystania na miejscu.
16. Książki znajdujące się w magazynach zamkniętych Oddziałów zamawia się poprzez katalog komputerowy lub wypełniając czytelnie rewers na podstawie katalogu kartkowego. Czytelnik zobowiązany jest do ich odbioru w ciągu 7 dni. W przypadku niezgłoszenia się w tym terminie po zamówione materiały konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni.
17. Czytelnik może trzykrotnie prolongować wypożyczone dzieła poprzez katalog komputerowy.
18. Samodzielna prolongata jest możliwa w przypadku, gdy:
a. dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu,
b. konto czytelnika w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym nie jest obciążone nieuregulowanymi karami,
c. książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika.
19. Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot dzieł ponosi właściciel konta. Na adres e-mail czytelnika wysyłane są komunikaty o zbliżającym się terminie zwrotu dokumentu oraz o rozpoczęciu naliczania kary za nieterminowy zwrot książek. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za brak wygenerowanego przez system przypomnienia.
20. W przypadku nieterminowego zwrotu następuje blokada konta, a czytelnik zostaje obciążony karą pieniężną w wysokości określonej w Cenniku opłat w systemie biblioteczno-informacyjnym.
21. Uchylanie się od zwrotu wypożyczonych dzieł oraz zaleganie w opłatach pozbawiają czytelnika prawa do korzystania z Wypożyczalni systemu biblioteczno-informacyjnego UŚ okresowo lub całkowicie, a w ostateczności mogą spowodować wyegzekwowanie zwrotu książek i zapłaty na drodze sądowej.
22. Za zniszczenie lub zagubienie dzieła odpowiedzialność ponosi właściciel konta bibliotecznego. Zobowiązany jest on do niezwłocznego dostarczenia identycznego tytułu lub uzgodnienia z Biblioteką innej formy rozliczenia. Z chwilą uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki, czytelnik nie nabywa prawa do własności zniszczonego lub zagubionego dzieła.

§ 3 Czytelnia

1. Prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu mają wszystkie osoby zainteresowane pod warunkiem zastosowania się do Regulaminu i przepisów porządkowych.
2. W Czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, zbiorów zlokalizowanych w magazynach oraz zasobów elektronicznych.
3. Do korzystania z Czytelni uprawnione są wszystkie osoby z zarejestrowanym
w systemie biblioteczno-informacyjnym dokumentem, o którym mowa w § 2 pkt. 4 lub kartę gościa wydaną przez Wypożyczalnię Oddziału lub odpowiednią Czytelnię. Podstawą wydania karty gościa jest prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego, podpisanie deklaracji czytelnika wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz dowód osobisty. Karta ta wydawana jest na okres jednego roku z możliwością przedłużenia jej ważności. Nie upoważnia ona do wypożyczania zbiorów.
4. Udostępnianie prezencyjne odbywa się w Czytelni po przedstawieniu bibliotekarzowi dokumentu uprawniającego do korzystania na miejscu.
5. Korzystający z Czytelni są zobowiązani pozostawić w szatni lub w szafkach depozytowych wierzchnią odzież, teczki, większe torby. Za rzeczy wniesione do Czytelni dyżurujący bibliotekarz nie ponosi odpowiedzialności.
6. W Czytelni obowiązuje cisza. Zakazane jest spożywanie posiłków oraz prowadzenie rozmów telefonicznych.
7. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia zbiorów i sprzętu.
8. Zamówienie publikacji z magazynu do czytelni wymaga złożenia zamówienia elektronicznego lub poprawnie i czytelnie wypełnionego rewersu. W okresie nasilonego ruchu czytelniczego bibliotekarz ma prawo ograniczyć liczbę jednorazowo realizowanych zamówień do czytelni.
9. Materiały, z których użytkownik korzysta, zarejestrowane są na koncie użytkownika w systemie biblioteczno-informacyjnym.
10. Z dzieł zamówionych do czytelni korzystać można na jej terenie. Nie wolno sporządzać odbitek kserograficznych materiałów bibliotecznych będących w złym stanie zachowania, bez względu na rok wydania lub dzieł szczególnie wartościowych. Dopuszcza się kopiowanie zbiorów własnymi urządzeniami kopiującymi po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza..
11. Wykorzystane zbiory należy zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi lub
w wyznaczone miejsce. Nie powinny być samodzielnie włączane do księgozbioru podręcznego Czytelni przez użytkownika.

§ 4 Korzystanie ze stanowisk komputerowych

1. Do korzystania ze stanowisk komputerowych uprawnione są osoby wymienione
w § 2 pkt. 3 i pkt. 5 oraz inne osoby pod warunkiem posiadania karty gościa, o której mowa w § 3 pkt. 3.
2. Stanowiska komputerowe w sieci UŚ są zainstalowane w celu udostępniania źródeł informacji niezbędnych do studiów i prowadzenia prac naukowo-badawczych,
a w szczególności do korzystania z katalogów bibliotecznych oraz baz danych, naukowych czasopism elektronicznych i naukowych serwisów internetowych rozpowszechnianych sieciowo w obrębie UŚ. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Posiadanie konta w systemie biblioteczno-informacyjnym umożliwia dostęp do źródeł elektronicznych zakupionych przez UŚ. Blokady konta uniemożliwiają do nich dostęp.
4. Korzystającym z komputerów nie wolno:
   a. podejmować działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów bibliotecznych i ich wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania;
   b. wprowadzać jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów bibliotecznych, dokonywać prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerować
w zawartość gromadzonych danych;
   c. przesyłać i udostępniać treści niezgodnych z prawem lub będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest korzystający;
   d. przesyłać i udostępniać treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste;
   e. masowo rozsyłać treści o charakterze reklamowym (tzw. spam);
   f. rozpowszechniać wirusów komputerowych i programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu;
   g. prowadzić działalności komercyjnej poprzez sieć komputerową.
5. Stanowiska komputerowe są monitorowane. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad dyżurujący bibliotekarz lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika, a w przypadku rażących naruszeń Regulaminu zablokować jego konto i zażądać naprawienia szkód powstałych wskutek postępowania niezgodnego z niniejszymi zasadami.

Limity i okresy wypożyczeń w Oddziałach specjalistycznych BUŚ

I. Biblioteka Prawnicza:
– pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ – 50 vol. na 16 tygodni
– pozostali pracownicy UŚ – 15 vol. na 8 tygodni
– studenci UŚ – 15 vol. na 8 tygodni
– doktoranci UŚ – 20 vol. na 8 tygodni
– słuchacze studiów podyplomowych – 5 vol. na 8 tygodni
– emerytowani pracownicy UŚ – 5 vol. na 8 tygodni

II. Biblioteka Nauk Społecznych:
– pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ – 50 vol. na 16 tygodni
– pozostali pracownicy UŚ – 25 vol. na 8 tygodni
– studenci UŚ – 25 vol. na 8 tygodni
– doktoranci UŚ – 30 vol na 8 tygodni
– słuchacze studiów podyplomowych – 10 vol. na 8 tygodni
– emerytowani pracownicy UŚ – 5 vol. na 8 tygodni

III. Biblioteka Nauk o Ziemi
– pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ – 50 vol. – 16 tygodni
– pozostali pracownicy UŚ – 5 vol. na 8 tygodni
– studenci UŚ – 10 vol. na 8 tygodni
– doktoranci UŚ – 15 vol na 8 tygodni
– słuchacze studiów podyplomowych – 10 vol. na 8 tygodni
– emerytowani pracownicy UŚ – 5 vol. na 8 tygodni

IV. Biblioteka Neofilologiczna w Sosnowcu
– pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ – 50 vol. na 16 tygodni
– pozostali pracownicy UŚ – 20 vol. na 8 tygodni
– studenci UŚ – 25 vol. na 8 tygodni
– doktoranci UŚ – 30 vol na 8 tygodni
– słuchacze studiów podyplomowych – 20 vol. na 8 tygodni
– emerytowani pracownicy UŚ – 10 vol. na 8 tygodni

V. Biblioteka Teologiczna
– pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ – 50 vol.
– pozostali pracownicy UŚ – 15 vol.
– studenci UŚ – 15 vol.
– doktoranci UŚ – 20 vol
– słuchacze studiów podyplomowych – 20 vol.
– emerytowani pracownicy UŚ – 5 vol.
– pozostali czytelnicy zarejestrowani w Wypożyczalni Biblioteki Teologicznej – 5 vol.

Okres wypożyczenia poszczególnych typów zbiorów wynosi:
– książki – 8 tygodni,
– podręczniki – 26 tygodni,
– nuty – 52 tygodnie.

VI. Biblioteka Sztuki Filmowej
– pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ – 50 vol. na 16 tygodni
– pozostali pracownicy UŚ – 25 vol. na 8 tygodni
– studenci UŚ – 25 vol. na 8 tygodni
– doktoranci UŚ – 30 vol. na 8 tygodni
– słuchacze studiów podyplomowych – 5 vol. na 8 tygodni
– emerytowani pracownicy UŚ – 4 vol. na 4 tygodni
Filmy wypożyczane są na okres 2 tygodni.

VII. Oddział Biblioteki UŚ w Cieszynie
– pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ – 50 vol.
– pozostali pracownicy UŚ – 10 vol.
– studenci UŚ – 10 vol.
– doktoranci UŚ – 15 vol.
– słuchacze studiów podyplomowych – 5 vol.
– emerytowani pracownicy UŚ – 10 vol.
Okres wypożyczenia poszczególnych typów zbiorów wynosi:
– księgozbiór główny – 4 tygodnie
– podręczniki, nuty – 26 tygodni