ZAPISY i WYPOŻYCZENIA

Instrukcja rejestracji oraz korzystania z katalogu Katalog elektroniczny(INTEGRO)-instrukcja INTEGRO [plik PDF]

Zapisy

Zapisujemy się online:

wypełniając i wysyłając Formularz “Rejestracja nowych czytelników” [Registration form for new readers] (przeznaczony jest dla osób, które nigdy nie wypożyczały w sieci bibliotek UŚ lub przechodzą na kolejny stopień studiów. Pozostali czytelnicy aktywują kartę/legitymację w odpowiedniej bibliotece):

 • w formularzu w polu numer dokumentu wpisujemy numer PESEL;
 • uwaga! nowo założone konto będzie zablokowane do momentu osobistej autoryzacji danych – w ciągu 14 dni od wysłania formularza należy się osobiście zgłosić do biblioteki z odpowiednim dokumentem,
 • pracownicy i studenci UŚ posiadający odpowiednio: pracowniczą kartę elektroniczną lub studencką legitymację elektroniczną aktywują ją w Wypożyczalni jako kartę biblioteczną.

Jaki dokument pełni rolę karty bibliotecznej?

 • w przypadku pracowników UŚ elektroniczna karta Printoscope (UŚ),
 • w przypadku studentów – elektroniczna legitymacja studencka,
 • w przypadku pozostałych czytelników – KARTA GOŚCIA – obowiązek posiadania karty gościa dotyczy wszystkich czytelników, którzy nie posiadają dokumentu uprawniającego do wypożyczania zbiorów a zamierzają korzystać z czytelni

Wypożyczenia

 • Wszystkie wypożyczenia książek rejestrowane są komputerowo. Biblioteczny system komputerowy zapewnia użytkownikowi dostęp do informacji o stanie konta, m.in.
  o liczbie książek wypożyczonych lub zamówionych, terminach zwrotu i należnych opłatach. Do obowiązku czytelnika należy sprawdzenie stanu swojego konta po każdej transakcji. Wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
 • Limity wypożyczonych książek oraz okresy wypożyczeń obowiązujące w BIBLIOTECE NAUK O ZIEMI :

– pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ – 50 vol. – 16 tygodni
– pozostali pracownicy UŚ – 5 vol. na 8 tygodni
– studenci UŚ – 10 vol. na 8 tygodni
– doktoranci UŚ – 15 vol na 8 tygodni
– słuchacze studiów podyplomowych – 10 vol. na 8 tygodni
– emerytowani pracownicy UŚ – 5 vol. na 8 tygodni

 • Książki znajdujące się w magazynach zamkniętych Oddziału zamawia się poprzez katalog komputerowy. Czytelnik zobowiązany jest do ich odbioru w ciągu 7 dni. W przypadku niezgłoszenia się w tym terminie po zamówione materiały konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni.
 • Czytelnik może trzykrotnie prolongować wypożyczone dzieła poprzez katalog komputerowy. Samodzielna prolongata jest możliwa w przypadku, gdy:
  a. dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu,
  b. konto czytelnika w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym nie jest obciążone nieuregulowanymi karami,
  c. książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika.

Kurs e-learningowy dla nowych czytelników

Zapraszamy nowych Czytelników do udziału w kursie e-learningowym  Przysposobienie biblioteczne.

Szkolenie składa się z trzech części:

 • sieć bibliotek Uniwersytetu Śląskiego,
 • katalog elektroniczny (rejestracja, wyszukiwanie, informacje o koncie),
 • źródła elektroniczne (korzystanie ze stanowisk komputerowych, Internet, rodzaje źródeł internetowych).

Kurs ułatwi poruszanie się po Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, oddziałach biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz korzystanie z ich zasobów. Ważnym uzupełnieniem są materiały multimedialne, w tym filmy instruktażowe.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego logują się przez centralny punkt logowania (analogicznie jak do kursu BHP).

Kurs został przygotowany w ramach projektu UPGOW współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYKONANIE KURSU E-LEARNINGOWEGO NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAPISANIEM SIĘ DO BIBLIOTEKI. ZAPISANIE NOWEGO CZYTELNIKA ODBYWA SIĘ TYLKO NA PODSTAWIE WYPEŁNIONEGO I WYSŁANEGO FORMULARZA „REJESTRACJA NOWYCH CZYTELNIKÓW” https://integro.ciniba.edu.pl/integro/registration