O NAS

Biblioteka Nauk Ziemi, jako oddział specjalistyczny, wchodzi w skład systemu biblioteczno-informacyjnego  Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Powstała w 1974 r. Od początku swojego istnienia zakres gromadzonej literatury (książki, czasopisma,  źródła elektroniczne) obejmuje tematykę nauk o Ziemi oraz inne dziedziny pokrewne reprezentowane w profilu kształcenia na Wydziale Nauk Przyrodniczych, m.in. statystykę, turystykę, planowanie przestrzenne, ochronę środowiska.

PRACOWNICY:

mgr Renata Ćmiel kustosz,
kierownik biblioteki  
32 3689 661, 32 3689 675renata.cmiel@us.edu.pl
mgr Urszula Iwańska kustosz  32 3689 661 , 32 3689 675urszula.iwanska@us.edu.pl
mgr Elżbieta Trzcionka
młodszy bibliotekarz  
32 3689 338, 32 3689 675elzbieta.trzcionka@us.edu.pl
mgr Barbara Tyc 
 kustosz  
32 3689 661, 32 3689 675barbara.tyc@us.edu.pl
mgr Joanna Warot  
kustosz  
32 3689 661, 32 3689 675joanna.warot@us.edu.pl