Wypożyczenia krótkoterminowe

Szanowni Czytelnicy,

wprowadzamy nową usługę wypożyczeń krótkoterminowych, która zapewni Państwu dostęp do książek przeznaczonych wyłącznie do udostępniania w gmachu biblioteki.

Szczegółowe zasady korzystania z usługi wypożyczeń krótkoterminowych:

1. Publikacje przeznaczone do wypożyczeń krótkoterminowych zamawiane są poprzez katalog Integro (dotyczy to publikacji oznaczonych jako „do korzystania na miejscu” lub „udostępnianie wolny dostęp”, które zwykle nie podlegają wypożyczeniom).
2. Książki mogą wypożyczyć „na noc” jedynie osoby posiadające uprawnienia do wypożyczania zbiorów. „Na noc” można wypożyczyć nie więcej niż  3 woluminy, nie wcześniej niż na godzinę przed zamknięciem biblioteki. Usługa ta jest możliwa do realizacji tylko od poniedziałku do czwartku. Usługa nie obejmuje użytkowników o statusie GOŚĆ oraz KAUCJA.
3. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy wypożyczenia danej publikacji. Nie wypożycza się m.in. czasopism, rozpraw doktorskich, zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i cennych, dzieł wydanych przed 1950 rokiem oraz materiałów w złym stanie zachowania.
4. „Na noc” wypożyczyć można nie więcej niż 3 woluminy, zwrot musi nastąpić do godz. 10:00 dnia następnego.
5. W przypadku nieterminowego zwrotu:
a. czytelnik zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 10 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwrotu jednego woluminu,
b. konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni,
c. czytelnik zostanie pozbawiony możliwości wypożyczeń nocnych a w przypadku rażących naruszeń zasad może być pozbawiony uprawnień do korzystania z biblioteki.
6. Po otrzymaniu informacji o realizacji zamówienia należy w ciągu 7 dni zgłosić się w czytelni. Z zamówionych książek można także skorzystać na miejscu.
7. Przed wypożyczeniem należy pracownikowi w czytelni okazać dokument uprawniający do wypożyczenia.
8. Zwrotu książek dokonujemy w godzinach pracy biblioteki.