Aktualne zasady funkcjonowania Biblioteki

Szanowni Państwo,

 Od 1 marca 2022 zniesiono limit osób przebywających jednocześnie na 1m2 pow. Biblioteki. Wszystkie miejsca czytelni są obecnie dostępne dla użytkowników.

Obowiązujące zasady:

1. Ze zbiorów Biblioteki skorzystać mogą jedynie osoby zarejestrowane w systemie bibliotecznym BUŚ.  Osoby, które nie posiadają konta, zobowiązane są do dokonania zdalnej rejestracji (formularz rejestracyjny) i dopełnienia niezbędnych formalności w Wypożyczalni BNZ (pok. 011, parter Auli Międzywydziałowej).

2.Pracownicy oraz użytkownicy Biblioteki powinni bezwzględnie  stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.

3.Przy ladzie bibliotecznej, może przebywać poza dyżurującym bibliotekarzem wyłącznie 1 osoba. Książki zamówione przez Czytelnika podaje bibliotekarz.

4.Wypożyczalnia nie przyjmuje płatności gotówką ani kartą za nieterminowy  zwrot wypożyczonych książek. Płatność można zrealizować poprzez system PayU, BLIK lub przelewem na konto.

Należności wobec Biblioteki można realizować poprzez:

  • system PayU – opcja jest dostępna po zalogowaniu się, w zakładce
     KONTO UŻYTKOWNIKA, w sekcji OPŁATY — NIEROZLICZONE

lub

  • przelewem na konto: PL 41 1050 1214 1000 0024 1575 8180 ; w tytule wpłaty należy wpisać: KARA ZA PRZETRZYMANIE, IMIĘ I NAZWISKO CZYTELNIKA
    Z DOPISKIEM BNZ. Bez tych informacji nie będzie możliwe zidentyfikowanie wpłaty. Konieczne jest również przesłanie skanu potwierdzenia przelewu na adres: bwnoz@wnoz.us.edu.pl

5.Warunkiem skorzystania z Czytelni jest pozostawienie dyżurującemu bibliotekarzowi dokumentu zarejestrowanego w systemie bibliotecznym (legitymacji studenckiej, pracowniczej, karty gościa). Prosimy również o pozostawienie okryć wierzchnich i toreb w szafkach depozytowych lub szatni.

6.Miejsca w Czytelni są numerowane. Użytkownik zajmuje miejsce wskazane przez bibliotekarza.

7.Zamówienia na zbiory do korzystania w czytelni składa się poprzez katalog INTEGRO.

8.Użytkownik może samodzielnie wykonać skan udostępnionej pozycji.

9.Dla pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych udostępniamy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Użytkownicy z kartą gościa na stanowiskach komputerowych mogą korzystać jedynie z komputerowego katalogu bibliotecznego.

Wszelkich informacji dotyczących korzystania z Biblioteki NoZ udziela dyżurujący bibliotekarz.


Przypominamy, że wypożyczalnia oraz czytelnia BNZ mieszczą się obecnie w pokoju 011 (parter budynku Auli Międzywydziałowej).

Zamówienia do wypożyczalni wysłane po godz. 15.30 będą realizowane w dniu następnym.

Uprzejmie prosimy o monitorowanie swoich kont bibliotecznych i dotrzymywanie wyznaczonych terminów.

Przypominamy o możliwości prolongowania książek za pośrednictwem katalogu on-line

Pytania prosimy kierować na adres:  bwnoz@wnoz.us.edu.pl 

lub pod numer telefonu: 32-3689 661,  32-3689 675

O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu Biblioteki  będziemy informować na bieżąco.